Korund-mulitni padobran

  • Corundum-mullite Chute

    Korund-mulitni padobran

    Kompozitna keramika iz korund-mulita pruža izvrsnu otpornost na toplotni udar i mehanička svojstva. Prema dizajnu materijala i strukture može se koristiti za maksimalnu temperaturu nanošenja od 1700 ℃ u oksidacionoj atmosferi.